đình chỉ phát hành

tin tức về đình chỉ phát hành mới nhất

Thu hồi và đình chỉ phát hành 'Đảo gió hú' để sửa chữaicon
Sách16/07/20190

Thu hồi và đình chỉ phát hành 'Đảo gió hú' để sửa chữa

Sau khi có ý kiến của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Nhà xuất bản Trẻ có thông báo về việc đình chỉ phát hành cuốn “Đảo gió hú-Phóng sự: Hiện thực xã hội Việt Nam đương đại” để sửa chữa.