định giá đất

tin tức về định giá đất mới nhất

TP.HCM điều chỉnh cách định giá đất để phù hợp với giá thị trườngicon
Thị trường23/02/20210

TP.HCM điều chỉnh cách định giá đất để phù hợp với giá thị trường

Để đảm bảo việc định giá đất cụ thể có tính khách quan và phù hợp hơn với giá thị trường, UBND TP.HCM điều chỉnh cách thức thẩm định trong quy trình định giá đất.