Đinh La Thang

tin tức về Đinh La Thang mới nhất

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắcicon
Chính trị10/05/20170

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắc

"Đây là bài học sâu sắc không chỉ đối với đồng chí Đinh La Thăng mà đối với tất cả chúng ta”, Tổng bí thư nói.