định nghĩa lại

tin tức về định nghĩa lại mới nhất

Kilogram sắp được định nghĩa lại?icon
Khoa học16/07/20150

Kilogram sắp được định nghĩa lại?

Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về khối lượng và các đơn vị đo đã phát triển một phương pháp mô tả kg, không cần phải tham chiếu vật mẫu như hiện nay.