dinh thự ho Vương

tin tức về dinh thự ho Vương mới nhất

Cục Di sản lên tiếng việc cháu nội vua Mèo định đóng cửa dinh thự họ Vươngicon

Cục Di sản lên tiếng việc cháu nội vua Mèo định đóng cửa dinh thự họ Vương

- Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTT&DL) cho rằng, Luật Di sản văn hóa đã quy định các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.