DN hội nhập

tin tức về DN hội nhập mới nhất

Phát triển bền vững: Tăng trưởng hiệu quả trong dài hạn cho DNicon
Đầu tư05/12/20170

Phát triển bền vững: Tăng trưởng hiệu quả trong dài hạn cho DN

Những DN phát triển bền vững đều có năng lực cạnh tranh, năng suất lao động cao hơn, khả năng thích ứng và hội nhập tốt hơn các DN chỉ hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.