doanh nghiệp bảo hiểm

tin tức về doanh nghiệp bảo hiểm mới nhất

Manulife tập trung số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâmicon

Manulife tập trung số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm

Sau gần hai năm triển khai hàng loạt các sáng kiến số hóa, mang đến những giải pháp tổng thể cho đội ngũ nhân viên, các kênh phân phối và khách hàng, Manulife Việt Nam đã có những thành công vượt bậc.