doanh nghiệp có vốn nhà nước

tin tức về doanh nghiệp có vốn nhà nước mới nhất

Chục tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước lỗ nặngicon
Đầu tư18/10/20190

Chục tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước lỗ nặng

Các doanh nghiệp nhà nước có 114 dự án đầu tư ra nước ngoài, tính đến hết năm 2018. Tổng số lỗ phát sinh trong năm 2018 của các dự án báo lỗ là 367 triệu USD, tăng 265% so với năm 2017.