doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

tin tức về doanh nghiệp công nghệ Việt Nam mới nhất

An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi sốicon
Góc nhìn24/03/20200

An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam phải có những chuyển biến căn bản, đó là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu tới 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 100% hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử.