doanh nghiệp, covid-19

Cập nhập tin tức doanh nghiệp, covid-19

Cấp cứu doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang trong thời kỳ khó khăn nghiêm trọng do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Họ cần các biện pháp hỗ trợ kịp thời, thực chất từ Chính phủ.

Khoan sức dân, khoan sức doanh nghiệp

Trong những năm tới, khi tác động của đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ còn trầm trọng hơn, những hỗ trợ tương tự từ phía Chính phủ sẽ đóng vai trò rất quan trọng để giúp doanh nghiệp phục hồi.