doanh nghiệp FDI

tin tức về doanh nghiệp FDI mới nhất

Nguy và cơ nhà đầu tư Trung Quốc 'đổ bộ' các khu công nghiệp Việt Namicon
Đầu tư19/11/20200

Nguy và cơ nhà đầu tư Trung Quốc 'đổ bộ' các khu công nghiệp Việt Nam

Làn sóng vốn FDI đổ vào bất động sản công nghiệp tại Việt Nam thời gian qua với đa số nhà đầu tư Trung Quốc được các chuyên gia cho rằng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.