doanh nghiệp, FDI

Cập nhập tin tức doanh nghiệp, FDI

Đón làn sóng FDI mới: Bước qua phận làm thuê, vượt lên làm chủ để ngẩng cao đầu

Ngay cả khi đón được sóng FDI, thành công của thu hút đầu tư nước ngoài phải dựa vào việc doanh nghiệp Việt có lớn lên, có vươn lên làm chủ được không hay chỉ mãi phận làm thuê.

Hai cái nhất của doanh nghiệp Việt: Niềm tin và nỗi lo

Sự gia tăng số DN đăng ký thành lập mới thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng đối với triển vọng phát triển kinh tế thời gian tới.

Thu hút FDI: Niềm vui và nỗi buồn

Quốc hội thông qua Luật đầu tư ngước ngoài từ năm 1987 để cụ thể hóa sớm nhất Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng diễn ra tháng 12 năm 1986.

Để Việt Nam trở nên ‘tự lực và tự cường’

Trong khi doanh nghiệp FDI đang ngày càng phát triển thì doanh nghiệp dân tộc phát triển không tương xứng, thậm chí bị chèn ép, bị ra rìa.