doanh nghiệp nước ngoài

tin tức về doanh nghiệp nước ngoài mới nhất

Doanh nghiệp phải mất 2 năm để dạy những gì mình cầnicon
Khoa học23/10/20160

Doanh nghiệp phải mất 2 năm để dạy những gì mình cần

Có doanh nghiệp (DN) nước ngoài nói rằng, chúng tôi phải mất 2 năm để xoá bớt những gì sinh viên đã học