doanh nghiệp quân đội

tin tức về doanh nghiệp quân đội mới nhất

Kiên quyết cổ phần hóa với DN ít liên quan đến nhiệm vụ quân sựicon
Quốc phòng20/10/20170

Kiên quyết cổ phần hóa với DN ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm, chấn chỉnh các sai phạm, nhất là trong cổ phần hóa DN.