Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên

Sai phạm là của chủ đầu tư và cơ quan quản lý, vì vậy chưa nên thu hồi sổ hồng của người dân mà hãy đợi quyết định của toà án....