Đời cửu vạn

tin tức về Đời cửu vạn mới nhất

Cảnh khó tin về ‘giường hạnh phúc’ trong phòng trọ tập thểicon
Chuyện lạ24/12/20180

Cảnh khó tin về ‘giường hạnh phúc’ trong phòng trọ tập thể

Để tiết kiệm chi phí, gần 30 cửu vạn, gồm cả nam và nữ, chấp nhận sống chung trong một phòng trọ nhỏ.