Đổi mới I

tin tức về Đổi mới I mới nhất

Cần một bộ máy công quyền quật khởiicon
Tiêu điểm19/10/20190

Cần một bộ máy công quyền quật khởi

 - Chìa khóa quan trọng nhất của mọi nỗ lực cải cách là sự minh bạch. Đó là vấn đề đầu tiên. Chính quyền phải chấp nhận bày tất cả ra và để con mắt thần của người dân giám sát.