đổi mới tư duy

tin tức về đổi mới tư duy mới nhất

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện về đầu ra cho sản phẩm cơ khí Việt Namicon

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện về đầu ra cho sản phẩm cơ khí Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đổi mới tư duy, chống bao cấp nhưng phải tạo mọi điều kiện về chính sách đầu vào và đầu ra cho sản phẩm cơ khí Việt Nam.