đơn hàng

tin tức về đơn hàng mới nhất

Vừa hết tắc với Trung Quốc lại gặp bí từ Mỹ và EUicon
Đầu tư02/04/20200

Vừa hết tắc với Trung Quốc lại gặp bí từ Mỹ và EU

Nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc không còn là nỗi lo với nhiều ngành hàng, nhưng đối tác Mỹ, EU hủy đơn hàng khiến sản xuất gặp thách thức lớn. Ưu tiên lúc này là không để doanh nghiệp rơi rụng.