Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng

tin tức về Đồng chí Võ Văn Thưởng mới nhất

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Namicon
TuanVietNam17/06/20190

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

 - Tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn sẽ góp phần tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định, làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.