Đông Nai

tin tức về Đông Nai mới nhất

Giết người tình, người đàn ông đưa cả vợ và con vào vòng lao lýicon

Giết người tình, người đàn ông đưa cả vợ và con vào vòng lao lý

Giết người tình rồi bỏ trốn suốt 14 năm, khi mắc bệnh nặng, người đàn ông quay về nhà để vợ con chăm sóc. Thương chồng, thương cha, vợ con che dấu anh ta khiến lâm vào vòng lao lý.