đột biến di truyền

tin tức về đột biến di truyền mới nhất

Phát hiện 40 gen đột biến gây ung thư vúicon
Sức khỏe17/05/20160

Phát hiện 40 gen đột biến gây ung thư vú

Các nhà nghiên cứu vừa nhận diện được 40 gen đột biến gây ra 10 dạng ung thư vú khác nhau ở người. Đây được coi là khám phá mới, vô cùng quan trọng.