dư án đắp chiếu

tin tức về dư án đắp chiếu mới nhất

Đại dự án thất bại ở nước ngoài: Tỷ USD mang đi, những trái đắng nhận vềicon
Đầu tư19/03/20190

Đại dự án thất bại ở nước ngoài: Tỷ USD mang đi, những trái đắng nhận về

Nhiều dự án của các tập đoàn nhà nước đang gặp khó ở nước ngoài. Các tập đoàn đã đầu tư trên 7 tỷ USD ở nước ngoài nhưng hơn 5,5 tỷ USD chưa thu hồi.