Dự án Kinh điển phương Đông

tin tức về Dự án Kinh điển phương Đông mới nhất

Khởi động dự án dịch thuật tác phẩm kinh điển phương Đôngicon
Khoa học20/04/20190

Khởi động dự án dịch thuật tác phẩm kinh điển phương Đông

Dự án Kinh điển Phương Đông dự kiến sẽ được thực hiện trong 10 năm theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 3/2019-2/2024, giai đoạn 2 từ 3/2024 - 2/2029.