Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên

tin tức về Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên mới nhất

Siêu dự án đội vốn 30.000 tỷ: Có tiền mà không tiêu đượcicon
Đầu tư16/04/20190

Siêu dự án đội vốn 30.000 tỷ: Có tiền mà không tiêu được

 Phê duyệt điều chỉnh dự án tăng thêm 30 nghìn tỷ khi chưa được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khiến cho dự án có tiền cũng chưa tiêu được ngay.