dự án mỏ sắt quý xa

tin tức về dự án mỏ sắt quý xa mới nhất

Dự án 6.000 tỷ liên doanh Trung Quốc vào 'danh sách đen'icon
Đầu tư24/02/20170

Dự án 6.000 tỷ liên doanh Trung Quốc vào 'danh sách đen'

Tổng đầu tư dự án 6.000 tỷ nhưng đang gánh lỗ 1.000 tỷ vì thế đã được xếp vào 'danh sách đen' 12 đại dự án ngàn tỷ thua lỗ nặng của ngành công thương.