dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Quảng Nam chậm tiến độ

Cập nhập tin tức dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Quảng Nam chậm tiến độ