Dự án thép tại Miền Trung

Cập nhập tin tức Dự án thép tại Miền Trung

Đằng sau và bên trong vấn đề môi trường là nhân dân. Không ai vì phương tiện mà hy sinh mục đích.

Môi trường quốc gia bị lợi ích nhóm “bắt làm con tin”

“Tôi nghe có doanh nghiệp làm thép hứa nếu để ô nhiễm họ sẽ “giao nộp” nhà máy. Lời hứa này chưa có gì bảo đảm cả.”, TS. Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ.