du hành thời gian

tin tức về du hành thời gian mới nhất

Phát hiện bất ngờ: Du hành thời gian thực sự tồn tại?icon

Phát hiện bất ngờ: Du hành thời gian thực sự tồn tại?

Hình ảnh của một cô gái được chụp từ năm 1898 trông hoàn toàn giống với Greta Thunberg đã được gửi lưu truyền rộng rãi và gây ra nhiều tranh luận trái chiều.