dữ liệu dân cư

tin tức về dữ liệu dân cư mới nhất

Dữ liệu dân cư có thể bán, vẫn bảo đảm bí mật đời tưicon
Thời sự27/03/20190

Dữ liệu dân cư có thể bán, vẫn bảo đảm bí mật đời tư

Thông tin cá nhân đã gộp lại thành thông tin “tổng” trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn toàn có thể bán để tạo ra được nguồn kinh phí lớn, hoàn toàn không vi phạm đời tư.