dữ liệu duyệt web

tin tức về dữ liệu duyệt web mới nhất

Gần 80% người dùng bị nhận diện qua lịch sử duyệt webicon
Bảo mật06/09/20200

Gần 80% người dùng bị nhận diện qua lịch sử duyệt web

Lịch sử duyệt web là dấu vết do người dùng để lại khi họ thực hiện các hoạt động kết nối Internet qua trình duyệt web.