dữ liệu ngành dược

tin tức về dữ liệu ngành dược mới nhất

Hơn 13.000 thuốc công khai giá, người dân dễ dàng kiểm traicon
Sức khỏe31/12/20190

Hơn 13.000 thuốc công khai giá, người dân dễ dàng kiểm tra

Có hơn 13.000 đầu thuốc đã được cập nhật tại ngân hàng dữ liệu ngành dược, trong đó cung cấp chi tiết giá bán, hoạt chất, hướng dẫn sử dụng.