Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

tin tức về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi mới nhất

Nhiều ngành nghề có quyền nghỉ hưu sớmicon
Đầu tư08/06/20190

Nhiều ngành nghề có quyền nghỉ hưu sớm

Hiện Chính phủ đã có danh mục những ngành nghề được giảm - tăng tuổi nghỉ hưu. Có những ngành nghề không chỉ giảm 5 năm mà thậm chí tới 10 năm.