đúc kịm loại

Cập nhập tin tức đúc kịm loại

Công ty đúc kim loại Kyoyo Việt Nam vừa mở rộng nhà máy thứ 2 tại Việt Nam với công suất sản xuất lên tới 40-50 tấn/tháng.