Nhiều người đàn ông nghĩ rằng mình làm việc hết sức là cách hi sinh cho người mình yêu. Tuy nhiên, họ đã lầm. Bởi tiền không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc được.

Theo Quà tặng cuộc sống