Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-1

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-2

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-3

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-4

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-5

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-6

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-7

Dùng tối thiểu 75.000 tỉ đồng để giảm nghèo giai đoạn tới-8

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn