đường sắt quốc gia

tin tức về đường sắt quốc gia mới nhất

Đường sắt đô thị 5 tỷ USD: Càng chậm trễ càng tăng nợicon
Đầu tư06/11/20180

Đường sắt đô thị 5 tỷ USD: Càng chậm trễ càng tăng nợ

Dự toán của tuyến ĐSĐT số 1,2,3 trong giai đoạn đề xuất hiện nay là 114.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Nó cần phải đặt ra mục tiêu làm lợi cho Hà Nội hàng chục tỷ USD chứ không phải quàng thêm gánh nợ cho thành phố.