đường hỏng

tin tức về đường hỏng mới nhất

Con đường 'khủng khiếp' đi bộ nhanh hơn xe máyicon

Con đường 'khủng khiếp' đi bộ nhanh hơn xe máy

Con đường ‘té sấp mặt' là tên gọi người dân thôn 4 (xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đặt cho con đường ngập ngụa bùn đất.