Dương Lợi Vỹ

Cập nhập tin tức Dương Lợi Vỹ

Phi hành gia Trung Quốc Dương Lợi Vĩ đã rất sợ hãi và lo lắng khi nghe thấy những tiếng gõ bí ẩn trong suốt chuyến đi đầu tiên vào vũ trụ.