đường Võ Văn Tần

Cập nhập tin tức đường Võ Văn Tần

Dường như trong thành phố HCM không có giao lộ nào với một tiểu đảo có nhiều đổi thay và gắn liền với lịch sử bằng hồ Con Rùa.