Covis-19

Latest News about Covis-19

Tân Hoàng Minh ủng hộ Hà Nội 20 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19icon

Tân Hoàng Minh ủng hộ Hà Nội 20 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Nhà Hà Nội (thành viên trực thuộc tập đoàn) chung tay ủng hộ 20 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin tại TP. Hà Nội.