Dang Tran Chinh

Latest News about Dang Tran Chinh

Chinh to be Binh Duong’s technical directoricon

Chinh to be Binh Duong’s technical director

Becamex Binh Duong yesterday assigned Dang Tran Chinh their technical director.