Pol Pot

Latest News about Pol Pot

Cambodia’s history honors Vietnamese volunteer soldiersicon
VIETNAM & WORLD12/06/20190

Cambodia’s history honors Vietnamese volunteer soldiers

40 years after Vietnamese volunteer soldiers helped the Cambodian people overthrow the Khmer Rouge regime, the image of the “Buddhist saviors” has remained in the minds of the Cambodians.

 
Các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị kết án diệt chủngicon

Các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị kết án diệt chủng

Thế giới
16/11/2018

Một tòa án quốc tế vừa ra phán quyết lịch sử, khẳng định chế độ Khmer Đỏ đã phạm tội ác diệt chủng ở Campuchia.