SHB Da Nang

Latest News about SHB Da Nang

SHB Da Nang defeat Sanna Khanh Hoa BVNicon

SHB Da Nang defeat Sanna Khanh Hoa BVN

SHB Da Nang defeated Sanna Khanh Hoa BVN 2-1 in the V.League 1 on Sunday thanks to a late winner.