vinpro

Latest News about vinpro

Chuỗi cửa hàng Viễn Thông A đóng cửa đồng loạticon
Thị trường09/01/20200

Chuỗi cửa hàng Viễn Thông A đóng cửa đồng loạt

Chuỗi cửa hàng bán thiết bị di động "đời đầu" Viễn Thông A đồng loạt đóng cửa sau khi Vingroup quyết định rút lui khỏi mảng bán lẻ, giải thể Vinpro.

 
Vien Thong A changes name to VinProicon

Vien Thong A changes name to VinPro

BUSINESS
03/12/2019

The website and facebook page of Vien Thong A has officially been renamed to VinPro, Vingroup’s retail brand for high-tech products.