FDI vào Việt Nam

tin tức về FDI vào Việt Nam mới nhất

Việt Nam là điểm sáng trong khu vực ASEAN về thu hút FDIicon

Việt Nam là điểm sáng trong khu vực ASEAN về thu hút FDI

Theo thống kê, Việt Nam đang nằm trong vùng động lực về thu hút FDI nhất. Tỷ trọng FDI vào Việt Nam trong khu vực ASEAN tăng liên tục từ 7% năm 2010 lên trên 10% năm 2017.