GCI 4.0

tin tức về GCI 4.0 mới nhất

Chúng ta cần một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tựicon
Góc nhìn29/10/20180

Chúng ta cần một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự

Vượt ra ngoài khuôn khổ của ngành thông tin, bài phát biểu đó thể hiện một tầm tư duy và cải cách cho Việt Nam. Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung gửi bài viết riêng cho Tuần Việt Nam.