giá ngỗng

tin tức về giá ngỗng mới nhất

Ngỗng trời 1,5 triệu đồng/kg hút hàng trước Tếticon
Thị trường12/12/20160

Ngỗng trời 1,5 triệu đồng/kg hút hàng trước Tết

Từ trước Noel, giá ngỗng trời cho mùa Tết đã lên đến 1,2-1,5 triệu đồng một kg, cá biệt loại thượng hạng nuôi theo đơn đặt hàng 10 triệu đồng mỗi con.