gía xăng

tin tức về gía xăng mới nhất

Bộ trưởng Công thương: Làm rõ hết xăng hay găm hàng kiếm lợiicon
Thị trường27/05/20200

Bộ trưởng Công thương: Làm rõ hết xăng hay găm hàng kiếm lợi

Bộ trưởng Công thương yêu cầu làm rõ việc một số cây xăng đặt biển "hết xăng" là do thiếu hay găm hàng.