giá z flip 3

Cập nhập tin tức giá z flip 3

Điện thoại cao cấp nhất của Samsung năm nay giá từ 41,99 triệu đồng, rẻ hơn so với năm ngoái.